wageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logo
You Share, We Compare

Werken in deeltijd

Driekwart van de werkende vrouwen heeft een deeltijdbaan. Dat beïnvloedt je carrière. Berekend over je hele loopbaan scheelt het je tonnen. Test hier of je gediscrimineerd wordt als parttimer.

Driekwart van de werkende vrouwen heeft een deeltijdbaan. Wanneer je tot die groep behoort, beïnvloedt dat je carrière. Berekend over je hele loopbaan scheelt het je bovendien tonnen. Daarnaast is er het risico dat je wordt gediscrimineerd als parttimer. Meer informatie over discriminatie vind je op onze Gelijk Loon-pagina.

De negatieve effecten van deeltijdwerk

Deeltijdwerk is vaak nadelig voor verdere carrièreontwikkeling. Wie periodes in deeltijd heeft gewerkt, heeft minder kans op een succesvolle overstap naar een voltijdbaan later. Dit negatieve effect blijft zelfs na drie of vijf jaar nog bestaan! Deeltijdwerk is ook nadelig voor het loon van de Nederlandse vrouwen (niet voor dat van mannen). Dit geldt óók wanneer vrouwen weer in een voltijdbaan aan de slag zijn gegaan. Iemand met een arbeidsverleden van deeltijdwerk heeft bovendien een grotere kans om in een baan terecht te komen met een lager functieniveau.

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) deed er onderzoek naar en publiceerde in mei 2011 het rapport Depreciatie van menselijk kapitaal.


Nederlandse vrouwen koplopers deeltijdwerk

Nederland staat met stip op nummer één wat betreft deeltijdwerk in Europa. Dat komt vooral door de vrouwen: maar liefst 75 procent van de werkende vrouwen in Nederland heeft een deeltijdbaan. Zwitserland staat op plek twee met zo'n 60 procent en Duitsland op de derde plaats met ruim 45 procent. Ook Nederlandse mannen werken het meest in deeltijd. Bekijk de grafiek van Eurostat over het aantal deeltijdwerkers in alle Europese landen.

Onder deeltijders willen vooral de mannen meer uren gaan werken. Mannen met een middelgrote deeltijdbaan (20 tot 28 uur per week) willen twee keer zo vaak hun arbeidsduur uitbreiden als vrouwen. Bovendien slagen mannen er vaker dan vrouwen in om meer uren te gaan werken. Zie hiervoor de publicatie van het CBS

Waarom vrouwen ook zonder jonge kinderen zo vaak deeltijd werken, is nog niet helemaal duidelijk. Twee derde van de vrouwen tussen de 15 en 64 jaar heeft géén kinderen jonger dan 13 jaar, maar ook deze vrouwen werken merendeels in deeltijd. Deels is dat onvrijwillig: ze willen wel meer uren werken, maar slagen daar niet in. Zo werken jonge vrouwen die (nog) geen kinderen hebben gemiddeld maar liefst drie uur minder dan jonge mannen. 

Discriminatie vanwege korter werken is verboden

In de wet is veel geregeld voor parttimers. Zo is er de Wet verbod op onderscheid naar arbeidsduur (WOA). Deze wet verbiedt de werkgever om onderscheid in arbeidsvoorwaarden te maken tussen werknemers vanwege verschil in arbeidsduur. Doe een Gelijk Loon-test om te kijken of er in jouw situatie sprake is van onderscheid of niet.

Korter werken en de cao

Driekwart van de mensen in Nederland valt onder een cao. In cao's zijn vaak extra zaken geregeld voor parttimers. In de meeste bedrijven kun je de cao inzien bij personeelszaken, op intranet of bij de ondernemingsraad.

Korter of langer gaan werken

Je mag een verzoek om korter of langer te werken één keer in de twee jaar indienen. Wel moet je minstens een jaar bij je werkgever in dienst zijn. De werkgever mag je verzoek alleen weigeren wanneer hij kan hardmaken dat je verzoek leidt tot ernstige problemen op het gebied van veiligheid, roostertechnische, financiële of organisatorische aard of dat er onvoldoende werk voorhanden is of dat er onvoldoende formatieruimte of (personeels)budget is. In de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) is deze regeling vastgelegd. Ook goed om te weten: een werkgever mag je niet ontslaan omdat je gevraagd hebt korter te werken. Lees verder bij de Rijksoverheid over meer of minder werken.


Minder verdienen

  • Een secretaresse van 28 jaar gaat er jaarlijks 6.500 euro op achteruit als ze van fulltime naar 25 uur in de week gaat. Stel dat ze de rest van haar leven 25 uur blijft werken, dan loopt ze tot haar 67e meer dan 250.000 euro mis. Dit bedrag is niet gecorrigeerd voor inflatie, promotie of loonstijging. Ook is het verlies aan pensioen niet meegerekend.
  • Het brutojaarsalaris van een 23-jarige vrouw, beleidsmedewerker met een hbo-opleiding, keldert eveneens. Haar inkomen van 46.000 euro daalt met 11.350 euro. Tot haar 67e loopt ze bijna 500.000 euro mis. Ook dit bedrag is niet gecorrigeerd voor inflatie, promotie of loonstijging. Ook is het verlies aan pensioen niet meegerekend.

Wel is het zo dat het netto-inkomen van deeltijdwerkers relatief minder hard daalt dan het bruto-inkomen, vooral in de beter betaalde beroepen. Dat komt door het progressieve tarief dat Nederland kent in de inkomstenbelasting.

Stel dat je bruto een paar honderd euro minder gaat verdienen door korter te werken. Hoeveel krijg je dan uiteindelijk netto minder op je bankrekening? Dat kun je snel uitrekenen met de Bruto/netto Check.


Houd je pensioen in de gaten

Je krijgt natuurlijk salaris op basis het aantal uren dat je werkweek telt. Dat geldt ook voor je pensioenopbouw, maar omdat de AOW-opbouw geen deeltijd kent, zijn parttimers naar verhouding niet zo slecht af. Maak je meer uren of overuren? Check of daarover ook pensioen wordt opgebouwd. Daarop heb je wel recht als geen overwerktoeslag wordt betaald.

Als deeltijdwerker ben je vaak gedeeltelijk financieel afhankelijk van je partner. Bedenk van tevoren wat het betekent voor jouw pensioen als je partner sterft. Of andersom: wat betekent het voor je partner als jij wegvalt? En hoe zit het met je ouderdomspensioen en deeltijdpensioen?

Vergelijk je salaris

De ruimte hieronder is bedoeld voor het uitwisselen van standpunten en ideeën over de inhoud van deze pagina.
Reacties met kwetsende taal of reclame worden verwijderd.
comments powered by Disqus