wageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logo
You Share, We Compare
Zoeken

Salaris en Functie: Archeoloog, Socioloog, Antropoloog, Geoloog, Epidemioloog

Sociologen, antropologen en archeologen onderzoeken en beschrijven de structuren van samenlevingen, hun oorsprong en evolutie en de wederzijdse afhankelijkheid van milieu- en omgevingsfactoren en menselijke activiteit. Ze adviseren over de praktische toepassing van hun bevindingen bij het opstellen van economisch en sociaal beleid. NL

Loonwijzer.nl: Job en inkomen archeologen, sociologen, antropologen, epidemiologen, geografen en marktonderzoekers In Nederland.

Taken

  • (a) onderzoek doen naar de oorsprong en ontwikkeling, structuren, sociale patronen, organisaties en intermenselijke betrekkingen in samenlevingen
  • (b) de oorsprong en evolutie van het mensdom in kaart brengen door de studie van veranderende kenmerken en van culturele en sociale instellingen
  • (c) de ontwikkeling van het mensdom in kaart brengen aan de hand van materiele overblijfselen uit het verleden, zoals woningen, tempels, werktuigen, aardewerk, munten, wapens en beelden
  • (d) bestuderen van fysische en klimatologische aspecten van landstreken en regio's en de bevindingen hiervan in relatie brengen tot economische, sociale en culturele activiteiten
  • (e) theorieen, modellen en methoden ontwikkelen voor de beschrijving en interpretatie van sociale verschijnselen
  • (f) evalueren van de gevolgen van politieke besluiten voor het sociaal beleid
  • (g) analyseren en evalueren van sociale gegevens
  • (h) adviseren over de praktische toepassing van bevindingen bij het opstellen van economisch en sociaal beleid gericht op specifieke bevolkingsgroepen en gebieden en voor de ontwikkeling van markten
  • (i) wetenschappelijke voordrachten/artikelen en rapporten vervaardigen
De ruimte hieronder is bedoeld voor het uitwisselen van standpunten en ideeën over de inhoud van deze pagina.
Reacties met kwetsende taal of reclame worden verwijderd.
comments powered by Disqus