wageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logo
You Share, We Compare
Zoeken

Functie en Salaris: Leraar, Docent: Basisonderwijs, Basisschool

Onderwijzers geven les over een scala aan onderwerpen op basisscholen. NL

Loonwijzer.nl: Job en inkomen: leraren, docenten: basisonderwijs, basisscholen in Nederland.

Check je salaris!

Taken

  • (a) dag- en lange termijn lesroosters opstellen in overeenstemming met curriculum richtljnen
  • (b) kinderen individueel en in groepen instrueren, met gebruikmaking van uiteenlopende methoden en materialen (bijv. pc's, boeken, spelletjes), aangepast aan de behoefte van het individu
  • (c) discipline houden en een goede werkhouding in de klas bevorderen
  • (d) activiteiten plannen en uitvoeren met de kinderen samen, zoals sportevenementen, concerten en excursies
  • (e) bepalen wat als huiswerk kan worden meegegeven
  • (f) voorbereiden, afnemen en beoordelen van tests en opdrachten om vorderingen van leerlingen te evalueren
  • (g) observeren en evalueren van de prestaties en het gedrag van leerlingen
  • (h) toezien op de kinderen in de klas en daarbuiten, zoals toezicht op het schoolplein in pauzes
  • (i) deelnemen aan schoolvergaderingen en andere bijeenkomsten en beraadslagen met collega's over onderwijskwesties
  • (j) voorbereiden van en deelnemen aan ouderbijeenkomsten waar de vorderingen en problemen van de kinderen worden besproken

Doe de enquête!

Doe de enquête en win een prijs!

Monsterboard jobs

© WageIndicator 2016 - Citeer deze pagina: Loonwijzer.nl - Onderwijsgevenden in het basisonderwijs