wageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logo
You Share, We Compare
Zoeken

Functie en Salaris: Leraar, Docent: Voortgezet Onderwijs, VO

Docenten voortgezet onderwijs onderwijzen een of meer vakken op middelbare scholen, uitgezonderd vakgebieden de beogen studenten op te leiden voor specifieke beroepen. NL

Loonwijzer.nl: Job en inkomen: leraren, docenten: voortgezet onderwijs, VO in Nederland.

Taken

 • (a) ontwerpen en aanpassen van curricula en opleidingstrajecten opstellen in overeenstemming met hiervoor opgestelde richtlijnen
 • (b) gedragsregels en procedures opstellen en opleggen voor ordehandhaving op school
 • (c) voorbereiden van en lessen en demonstraties geven over een of meer onderwerpen en hierover discussieren
 • (d) leerdoelen stellen voor elke les, groep en project en de leerlingen hiervan op de hoogte stellen
 • (e) lesmateriaal en lokalen klaar maken voor klassikale activiteiten
 • (f) leermethoden en instructiemateriaal aanpassen aan de wisselende behoefte en belangstelling van leerlingen
 • (g) de prestaties en het gedrag van leerlingen observeren en evalueren
 • (h) voorbereiden, afnemen en beoordelen van tests, opdrachten en examens om vorderingen van leerlingen te evalueren
 • (i) schoolrapporten opmaken en bespreken met andere docenten en ouders
 • (j) deelnemen aan vergaderingen over de organisatie en het onderwijsbeleid van de school
 • (k) plannen, organiseren en mee uitvoering geven aan schoolactiviteiten zoals excursies, sportdagen en concerten
De ruimte hieronder is bedoeld voor het uitwisselen van standpunten en ideeën over de inhoud van deze pagina.
Reacties met kwetsende taal of reclame worden verwijderd.
comments powered by Disqus