wageindicator logo Loonwijzer.nl

Nederland: Van nachtwerk is sprake als er in de periode tussen 12 uur ‘s nachts en 6 uur ‘s ochtends meer dan één uur wordt gewerkt. Nachtwerkers mogen niet langer dan 10 uur aaneengesloten een dienst draaien. Als het werk geen uitstel verdraagt en er geen andere maatregelen mogelijk zijn mag een werknemer eens per twee weken een dienst draaien van 14 uur. Een werknemer mag maximaal vijf keer een nachtdienst draaien van maximaal 12 uur in een periode van twee weken, tot maximaal 22 keer per jaar. Een werknemer mag maximaal 36 gewone nachtdiensten doen per 16 weken. Een dienst mag niet langer duren dan 10 uur en bij elkaar maximaal 40 uur per week gemiddeld, over een periode van 16 weken. In die periode mag het aantal nachtdiensten de 16 niet te boven gaan. Zijn de nachtdiensten incidenteel, minder dan 16 per 16 weken, dan geldt een maximale werkweek van 48 uur. Bij de cao kan worden bepaald dat het aantal nachtdiensten tussen de 117 en 140 op jaarbasis uitkomt, afhankelijk van de aard van het werk en bedrijvigheid. Een werknemer mag niet meer dan zeven diensten achtereen doen, als daar een nachtdienst bij zit. Dit aantal mag oplopen tot acht, als de aard van het werk dit onvermijdelijk maakt en het bij cao is afgesproken. Werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien mogen er tot 20 doen in elke periode van 4 opeenvolgende weken. Werknemers moeten een medisch onderzoek kunnen krijgen voordat ze voor de eerste keer een nachtdienst in gaan. Pakt dit negatief uit, dan moet de werkgever overplaatsing naar de dagdienst regelen op afzienbare termijn. In sectoren met regelmatige nachtdiensten regelen de cao’s de toeslagen daarvoor. Bronnen: §1:7, 4:9 en 5:8 Arbeidstijdenwet van 23 november 1995; §4:7 Arbeidstijdenbesluit van 4 december 1995
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Kaarten- Nachtdiensten in Nederland