wageindicator logo Loonwijzer.nl You Share, We Compare

Nederland: Vrouwelijke werknemers hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken/112 dagen (vier tot zes weken voor de bevalling en tien tot twaalf weken na de geboorte). Verlof is verplicht vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en zes weken daarna. Een werknemer moet de werkgever ten minste drie weken voor aanvang van het verlof daarvan in kennis stellen met een schriftelijke medische verklaring. De verlofperiode na de bevalling wordt niet gekort als de bevalling na de uitgerekende datum plaatsvond. Als de werknemer het wenst dan kan de laatste periode van het bevallingsverlof gespreid worden opgenomen over een periode van 30 weken. Een verzoek hiertoe moet bij de werkgever worden ingediend uiterlijk drie weken na het begin van het bevallingsverlof. De werkgever kan dit verzoek alleen weigeren wegens zwaarwegende bedrijfsproblemen. Als het kind langer dan een week in het ziekenhuis is/was opgenomen, kan het bevallingsverlof maximaal tien weken worden verlengd. Indien de moeder bij de bevalling overlijdt, dan kan de partner de rest van het bevallingsverlof opnemen. De vakantieopbouw gaat gewoon door tijdens het verlof; verlofdagen mogen niet worden verrekend met vakantiedagen.
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Kaarten - Man, Vrouw, Werk en Gezin - Regelingen in Nederland