wageindicator logo Loonwijzer.nl You Share, We Compare

Nederland: Werktijd is een aaneengesloten periode van werk, gevolgd door een ononderbroken rustperiode van ten minste 11 uur (eenmaal per week mag dat 8 uur zijn). Na 5,5 uur heeft een werknemer recht op een verplichte (onbetaalde) pauze van een halfuur, eventueel te splitsen in twee keer 15 minuten. De maximale werktijden per dag en per week zijn 12 en 60 uur respectievelijk. De werkweek mag (inclusief overuren) niet meer dan gemiddeld 48 uur bedragen gedurende een periode van 16 weken en maximaal gemiddeld 55 uur over een periode van 4 weken. Cao’s mogen echter hiervan afwijken mits de maxima van 12 uur per dag en 60 uur per week niet worden overschreden. In de meeste cao’s is de voltijds werkweek minder dan 40 uur. Bronnen: Arbeidstijdenwet van 23 november 1995 Arbeidstijdenbesluit van 4 december 1995
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Kaarten - Arbeidstijden in Nederland