wageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logowageindicator-logo
You Share, We Compare
@

De AOW-leeftijd wordt verhoogd

AOW leeftijd - 65 jaar - 67 jaar

De AOW-leeftijd wordt binnen tien jaar verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Dat is in 2012 wettelijk geregeld. Het huidige kabinet wil de AOW-leeftijd sneller verhogen. Tot en met 2015 verandert er niets. Daarna ligt het tempo hoger dan wat nu in de wet staat.

Ik word 65 jaar. Krijg ik dan direct AOW?

Nee. De verhoging van de AOW-leeftijd is ingegaan per 2013. Dat gebeurt geleidelijk. Het zou immers oneerlijk zijn dat een 64-jarige opeens zou moeten doorwerken totdat hij of zij 67 is, terwijl men altijd dacht op 65-jarige leeftijd te kunnen stoppen.

In 2013 is de AOW-leeftijd met een maand omhoog gegaan en  in 2014 ook. Als je in 2015 65 wordt, dan heb je recht op AOW drie maanden na je verjaardag. Na 2015 gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog. Op Rijksoverheid.nl kun je goed zien vanaf wanneer je recht hebt op AOW. In 2021 zal iedereen op haar of zijn 67ste AOW krijgen, als de kabinetsvoornemens wet zijn geworden.

Met de huidige regelgeving zou in 2016 de AOW-leeftijd 65 jaar en 5 maanden zijn. Als het aan het kabinet ligt, krijg je een maand later AOW. Hoe het precies zit, is goed te zien in dit schema. Via CheckuwAOWleeftijd.nl kun je voor beide situaties zien vanaf wanneer je recht hebt op een AOW-uitkering.

Of deze versnelling ook daadwerkelijk plaats gaat vinden, hangt af van de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Die moeten de noodzakelijke wetswijziging goedkeuren.

Ik krijg straks een paar maanden later mijn AOW-uitkering. Mijn contract houdt echter op zodra ik 65 word. Hoe overbrug ik financieel gezien die tijd daartussen?

Sommige cao-teksten over verplichte pensioenleeftijd moeten nog aangepast worden. Er is dus een gerede kans dat jouw contract straks ook later ophoudt. Mocht dat niet het geval zijn: momenteel geldt voor die situatie de voorschotregeling. Deze is bedoeld om werknemers tegemoet te komen die achteruit zullen gaan op inkomen door de verhoging van de AOW-leeftijd. In de maanden waarin dat van toepassing is, kun je geld lenen. Renteloos, van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat is de instantie die de AOW uitvoert. Je leent dan een aantal maanden AOW van de SVB, totdat de dan geldende pensioenleeftijd bereikt is. Voor het terugbetalen van deze lening hoef je niets te doen. Zodra je de gewone AOW-uitkering ontvangt, wordt daar in het begin elke maand een bedrag op ingehouden. Wanneer de lening is terugbetaald, ontvang je weer de gebruikelijke AOW-uitkering. 

Kabinet-Rutte II heeft een overbruggingsregeling ingevoerd. Die geldt alleen voor wie op 1 januari 2013 VUT of prepensioen genoot, of in vergelijkbare omstandigheden verkeerde. Zie informatie van de Rijksoverheid. Het is een regeling op minimumniveau. Wie een te hoge pensioenuitkering of te veel vermogen heeft, krijgt minder of niets. 

Ik ben nog jong. Is er een kans dat ik straks tot mijn zeventigste moet werken?

Dat is zeker mogelijk. Het plan is om als de AOW-leeftijd 67 jaar is geworden, deze te koppelen aan de levensverwachting.

Ik vind werken tot mijn 65ste lang genoeg. Moet ik over een aantal jaar per se door totdat ik 67 ben?

Dat hoeft niet. Maar je zult de periode tot je AOW krijgt op de een of andere wijze moeten overbruggen. Voor laagbetaalden heeft kabinet-Rutte / Asscher een vorm van compensatie geregeld: een werkbonus via de belasting voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen.

Meer informatie

Vergelijk je salaris

@