wageindicator logo Loonwijzer.nl You Share, We Compare

Wat zijn de gevolgen van seksuele intimidatie voor het slachtoffer?

Seksuele intimidatie kan tot een heel scala aan lichamelijke, emotionele en financiele gevolgen leiden, zoals:

A. Gezondheid

-angst - stress - vermoeidheid - depressie - gewichtsverlies of gewichtstoename - slapeloosheid - hoofdpijnen - posttraumatisch stress syndroom

B. Financiele gevolgen

 • verminderde werkprestaties omdat het slachtoffer zich moet verweren tegen seksuele intimidatie
 • toename van het (onbetaalde) verzuim om de intimidatie te ontlopen, of ten gevolge van ziekte door stress
 • baanverlies of ontslag ten gevolge van een wraakoefening van de pleger of door de slechtere prestaties als gevolg van de intimidatie
 • kosten van verhuizing of een andere baan elders zoeken
 • kosten van baan- en referentieverlies
 • mislukte carriere

C. Sociale gevolgen

 • gewelddadige of beledigende reactie van de pleger van de intimidatie, diens vrienden of collega's, na een officiele klacht
 • moeten toezien hoe je persoonlijke leven publiekelijk de maat wordt genomen
 • het slachtoffer wordt de 'schuldige' partij en haar kledij, levensstijl en prive leven worden onder vuur genomen
 • vernedering door roddel
 • karaktermoord en besmeuring van je reputatie
 • argwaan tegenover vergelijkbare omgevingen als die waarin de intimidatie zich afspeelde en tegenover personen die zich in vergelijkbare posities bevinden als de pleger van de intimidatie - extreme stress die de relaties met belangrijke derden belast, zoals kennissenkring, vrienden en familie.
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Gevolgen van seksuele intimidatie